เข็มหมุด
สภาพอากาศปัจจุบัน
-°C
°C
%
()
เข็มหมุด
ติดตามพายุหมุนเขตร้อน
โหลดเนื้อหาใหม่ หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม
เข็มหมุด
พยากรณ์อากาศ 9 วัน
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ฝนตกปรอยๆ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ฝนตกปรอยๆ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
พายุฟ้าคะนอง
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
มีฝน
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ฝนตกปรอยๆ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ฝนตกปรอยๆ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
ฝนตกปรอยๆ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
สว่าง
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
โหลดเนื้อหาใหม่ หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม