Pin
موجودہ موسم
-°C
°C
%
()
Pin
حاری بگولا کا راستہ
مواد دوبارہ لوڈ کریں نوٹس مزید معلومات
Pin
9 دن کی موسم کی پیشین گوئی
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بارش بوچھاڑ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بارش بوچھاڑ
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
طوفان برق وباراں
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بارش
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بوندا باندی
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بوندا باندی
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
بوندا باندی
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
روشن
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
مواد دوبارہ لوڈ کریں نوٹس مزید معلومات