Pin
Cảnh báo hiện tại
-°C
°C
%
()
Pin
Hướng di chuyển của bão lốc xoáy nhiệt đới
Tải lại nội dung Ghi chú Thông tin thêm
Pin
Dự báo thời tiết trong 9 ngày
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa giông
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa phùn
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa phùn
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Mưa phùn
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Sáng
°C
55-85%
The Probability of Significant Rain forecast
-
Tải lại nội dung Ghi chú Thông tin thêm